WEBSHOP
Vandenbroucke metalen heeft zijn eigen webshop voor de afdeling metaalwaren.
Ga naar de webshop.ONZE MERKEN
VDBM heeft heel wat merken op stock liggen.
Ga naar al onze merken en catalogussen.PROMOFOLDERS
Regelmatig zijn er mooie promoties of acties in ons gamma.
Ga naar onze promofolders.PRODUCTINFO
Soms gaat het installeren of gebruiken van bepaald materiaal makkelijker met een productvideo of een productinfofiche.
Ga naar onze productinfo.

COVID-19

Om de veiligheid van onze werknemers en u als klant zo goed als mogelijk te verzekeren, vragen wij u de bestellingen of prijsvragen zoveel mogelijk via
of telefonisch via 051/78 00 30 te doen.

Voor het ijzer wordt u verwittigd als uw materiaal klaarligt, we trachten dit zo spoedig mogelijk uit te voeren.

De winkel voor de metaalwaren is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren, mits het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Hou het veilig! Pakjes kunnen ook geleverd worden met de post of koerierdienst.

Contactgegevens

Vandenbroucke Metalen
Statiestraat 116
8980 Passendale
BE West-Vlaanderen

E
Om u zo vlot mogelijk te bedienen, vragen wij u om al uw vragen of bestellingen op mail te plaatsen. Uw mail komt steeds goed terecht.

Openingsuren Metaalwaren

Maandag tot vrijdag :
7u30 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Zaterdag

8u30 - 12u00

Aanmelden afhalen Metalen

Maandag tot donderdag :
7u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30

Vrijdag :
7u30 - 12u00 en 13u00 - 15u30
Zaterdag

7u30 - 11u45

Routeplan